دومین همایش ملی فناوری آموزشی: فرصت ها، چالش ها و دستاوردها
2th National Conference on Educational Technology: Opportunities, Challenges and Achievements

ارسال کامل مقالات


ارسال شده در تاریخ :
ارسال کامل مقالات

ارسال کامل مقالات


لطفاً پژوهشگرانی که نسبت به ارسال صرف چکیده خود به همایش اقدام کرده اند، هر چه سریعتر نسبت به ارسال کامل مقالات خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است که برای این دوستان از طریق سامانه نیز خبر رسانی شده است، با این حال تاکنون اقدام لازم از سوی این افراد به عمل نیامده است. لینک سامانه هافایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی

دستورالعمل و فرمت تهیه پوستر

نقشه دانشگاه و مکان برگزاری همایش

مکان برگزاری همایش

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.1)