دومین همایش ملی فناوری آموزشی: فرصت ها، چالش ها و دستاوردها
2th National Conference on Educational Technology: Opportunities, Challenges and Achievements

:: تاریخ های مهم


شروع ارسال مقالات: 15 دی 1398
مهلت ارسال مقالات: 20 اردیبهشت 1399
اعلام نتایج داوری: 25 اردیبهشت 1399
مهلت ثبت نام در همایش: 31 اریبهشت 1399
مهلت ثبت نام در کارگاه: 31 اریبهشت 1399

لینک سامانه هافایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی

دستورالعمل و فرمت تهیه پوستر

نقشه دانشگاه و مکان برگزاری همایش

مکان برگزاری همایش

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.1)