دومین همایش ملی فناوری آموزشی: فرصت ها، چالش ها و دستاوردها
2th National Conference on Educational Technology: Opportunities, Challenges and Achievements

:: کمیته علمی همایش


دکتر داریوش نوروزی (دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر خدیجه علی آبادی (دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر سید رسول عمادی (دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا)
دکتر هاشم فردانش (دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی (دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر محمد رضا نیلی (دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر محمد حسن رستگار پور (دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی)
دکتر بی بی عشرت زمانی (استاد تکنولوژی آموزشی دانشگاه اصفهان)
دکتر حسین زنگنه (استایار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا)
دکتر مریم پورجمشیدی (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا)
دکتر اکبر مومنی راد (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بوعلی سینا)
دکتر وحید صالحی (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی)
دکتر حسین مرادی مخلص (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی)
دکتر هانیه کلانتری (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه ملایر)
دکتر حسن قراباغی (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه ملایر)
دکتر محسن باقری (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک)
دکتر حمید رضا مقامی (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر مهدی واحدی (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر فاطمه جعفرخانی (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر زهرا جامه بزرگ (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر نسرین محمد حسنی (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی)
دکتر یوسف مهدوی نسب (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی)
دکتر علیرضا بادله (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه فرهنگیان مازندران)
دکتر غلامحسین رحیمی دوست (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز)
دکتر عیسی رضایی (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی)
دکتر منیژه هوشمند جا (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی)
دکتر محمد علی رستمی نژآد (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بیرجند)
دکتر محمد رضا وحدانی اسدی (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بجنورد)
دکتر کیومرث تقی پور (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه تبریز)
دکتر حسین دهقان زاده (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه تبریز)

لینک سامانه هافایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی

دستورالعمل و فرمت تهیه پوستر

نقشه دانشگاه و مکان برگزاری همایش

مکان برگزاری همایش

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.1)