دومین همایش ملی فناوری آموزشی: فرصت ها، چالش ها و دستاوردها
2th National Conference on Educational Technology: Opportunities, Challenges and Achievements
نگارش مقالات طبق فرمت
به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند فقط مقالاتی برای داوری اولیه و ارسال نزد داوران پذیرفته خواهد شد که طبق فرمت نگارش مقالات (فایل راهنمای نگارش مقالات در صفحه اصلی سایت موجود است) تدوین شده باشد. 


لینک سامانه هافایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی

دستورالعمل و فرمت تهیه پوستر

نقشه دانشگاه و مکان برگزاری همایش

مکان برگزاری همایش

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.1)